• Home
  • Nieuws
  • BHV certificaat: Alles wat je moet weten over BHV certificering

Wat is een BHV certificaat?

Met een BHV certificaat van SBN zijn BHV’ers zeker van een goede opleiding. Voordat een BHV’er aan de slag kan, dient deze eerst het benodigde BHV diploma te behalen. Dit diploma is een bewijs van bekwaamheid in bedrijfshulpverlening. Hiermee zijn de medewerkers opgeleid om eerste hulp te bieden bij ongevallen, brand te bestrijden en een gebouw te evacueren.

Hoe zit het precies met BHV certificaten en het diploma? Na het volgen van een BHV cursus ontvangt de cursist bij ons een NIBHV certificaat Brand & Ontruiming en een NIBHV certificaat Eerste Hulp. Na het ontvangen van beide certificaten krijgt de cursist een BHV diploma.

Doet een cursist binnen een jaar de herhalingscursus, dan krijgt de cursist alleen een NIBHV Herhalingscertificaat BHV.

 

Het belang van een BHV certificaat

De kwaliteit van het BHV team en de -organisatie valt of staat met bedrijfshulpverleners die weten hoe zij snel en adequaat kunnen handelen in iedere noodsituatie. Het zorgt voor constante veiligheid op de werkvloer en bescherming van medewerkers en bezoekers. Bedrijven voldoen hiermee aan de verplichte wettelijke veiligheidseisen.

 

Hoe behaal je een BHV certificaat

Het behalen van een BHV certificaat omvat een aantal stappen:

  • Kies een erkende opleider: Zoek een opleidingsinstituut dat gecertificeerde BHV cursussen aanbiedt. Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN) is de grootste erkende opleider voor Bedrijfshulpverlening (BHV) en bedrijfsveiligheid. Met maandelijkse cursussen op tientallen locaties door heel Nederland, en onder leiding van ervaren docenten, bieden we een breed cursusaanbod voor bedrijven die prioriteit stellen aan een veilige werkomgeving. Kies bijvoorbeeld uit de BHV Basiscursus, ga voor een Herhalingscursus of laat ons de cursus verzorgen op je eigen locatie met een Incompany maatwerktraining.
  • Volg een cursus: Een cursus bestaat uit altijd uit een stuk theorie en praktijk. Bij SBN bieden we twee vormen: een BHV Basis cursus die bestaat uit 2 klassikale dagen, en een BHV Basis cursus met E-learning component. Met het E-learning component kun je het theoretische gedeelte in je eigen tijd voltooien, waardoor je maar één dag klassikaal hoeft bij te wonen. Het resultaat is hetzelfde, want aan het einde van deze cursussen ontvang jij je BHV certificaten en diploma.
  • Slaag voor het examen: Rond de opleiding af met een examen, dat is inbegrepen bij het lesgeld. Na afronding van het examen via SBN ontvangen de cursisten één officieel NIBHV diploma en twee certificaten: Basisdiploma BHV, Certificaat Eerste Hulp en Certificaat Brandbestrijding & Ontruiming.

 

Geldigheid en het belang van de jaarlijkse herhaling

Een BHV certificaat is doorgaans één jaar geldig en een jaarlijkse vernieuwing is verplicht. Onze BHV Herhalingscursus (van één dag) brengt de kennis en vaardigheden uit de basiscursus weer op scherp. Met jaarlijks wisselende thema’s blijft de BHV herhaling voortdurend boeiend en uitdagend voor cursisten.

 

Informatie over de geldigheid van een BHV certificaat

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) of een werkgever aan de BHV verplichtingen voldoet. Bedrijven die niet voldoen aan de BHV verplichtingen kunnen boetes krijgen van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Bovendien kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van het ontbreken van adequate BHV. Soms brengen verzekeringsmaatschappijen hogere premies in rekening of dekken niet alle kosten, als een bedrijf niet aan BHV eisen voldoet. Kortom, het niet voldoen aan de BHV verplichting kan ernstige gevolgen hebben, zowel op juridisch gebied als op het gebied van veiligheid en reputatie. Het is dus belangrijk dat BHV certificaten op tijd vernieuwd worden.

 

BHV certificaat meteen regelen

Het belang van een BHV certificaat in organisaties kan niet genoeg benadrukt worden. Het zorgt voor een veilige werkomgeving en helpt bij het naleven van veiligheidsvoorschriften. Een goed georganiseerde BHV draagt bovendien bij aan het welzijn van werknemers. Aandacht voor gezondheid en een veilige omgeving geeft werknemers vertrouwen in de organisatie. Zet ook de eerste stap naar een veiligere werkplek en lees meer over het cursusaanbod van SBN!

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.