Praktische informatie

Accreditatie voor de zorg

Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is vooral in de zorgsector van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de deskundigheidsbevorderende activiteiten die verpleegkundigen en verzorgenden volgen kwalitatief sterk zijn. Om deze kwaliteit te bewaken, is de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V in het leven geroepen.

Deze onafhankelijke accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deelname aan een activiteit verzorgd door deze aanbieder levert dan geaccrediteerde punten op voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Verpleegkundigen moeten verdeeld over 5 jaar 80 uur van de totaal 184 uur besteden aan geaccrediteerde activiteiten om geregistreerd te blijven. Bij verzorgenden gaat het om 60 uur.

De uren van de gevolgde cursussen kunnen wij als accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister V&V laten registreren. De kosten hiervoor bedragen € 29,95 per persoon per cursusdag (excl. BTW).

Heb je hierover vragen? Bel 0162 – 466 055.

Handige downloads

Als extra service stelt SBN een aantal handige formulieren beschikbaar die je gratis kunt downloaden. Deze formulieren zijn bedoeld om je te helpen bij het opzetten en het uitvoeren van je veiligheidsbeleid. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ons telefonisch bereiken op 0162-466055 of per e-mail op info@stibened.nl.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over SBN cursussen en trainingen:

Hoe werkt de inschrijfprocedure?

Na ontvangst van jouw inschrijving krijg je een persoonlijke assistent toegewezen. Zijn of haar naam staat vermeld op de bevestiging die je direct per e-mail ontvangt. Direct na inschrijving ontvang je per e-mail een informatiepakket met daarin de bevestiging van deelname, de data en tijden van de training. Ongeveer 10 dagen voor de start van je training ontvang je alle praktische informatie, zoals de locatie en routebeschrijving. De factuur wordt normaliter binnen enkele dagen na inschrijving verzonden en dient betaald te zijn voor aanvang van de training.

Kan ik mijn deelname aan een training verzetten?

In uitzonderlijke gevallen kan je een training verzetten naar een latere datum. Je dient je verzoek schriftelijk en uiterlijk 2 weken voor aanvang in te dienen. De uiteindelijke beslissing van het doorschuiven van een training ligt bij SBN. Wij zullen bij het verzetten € 125,- in rekening brengen.

Hoeveel deelnemers zitten er in een groep?

SBN werkt met een maximale trainingsgroepsgrootte van 10 deelnemers. Enkele trainingen geven wij bewust in kleinere groepen. Op deze manier kunnen wij de hoogst mogelijke kwaliteit bieden.

Kan ik een persoonlijk opleidingsadvies krijgen?

Natuurlijk! Leg ons je situatie voor, vertel ons wat jouw leerdoelen zijn en wij helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossing. Wij kijken hierbij vooral naar de manier waarop jij het hoogst mogelijke rendement uit je investering haalt. Dit kan door middel van een training of een individuele aanpak zoals coaching.

Zijn er Opleidingssubsidies?

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van diverse opleidingssubsidies. Elke subsidieregeling kent haar eigen voorwaarden. Informeer bij jouw brancheorganisatie naar de mogelijkheden.

Kan iedereen BHV’er worden?

Iedereen heeft de kans om een BHV’er op de werkvloer te worden, ongeacht de sector waarin je werkzaam bent. Hoewel er geen specifieke toelatingseisen zijn, is het belangrijk dat men fysiek en mentaal in staat is om hulp te bieden als BHV’er.

Is BHV ook verplicht voor vrijwilligersorganisaties?

De Arbowet is sinds 2007 niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers. Alsnog hebben vrijwilligers net als werknemers recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Volgens Arboportaal maakt de Arbowet geen onderscheid tussen werknemers in loondienst en vrijwilligers als er binnen een organisatie of bedrijf gewerkt wordt met biologische agentia of gevaarlijke stoffen als asbest, springstoffen, vluchtige stoffen en micro-organismen. In deze gevallen is een RI&E verplicht.

Welke BHV cursus kan ik (of mijn medewerker) het beste volgen?

Dit hangt af van wat je rol gaat worden binnen de organisatie. Word je een normale bedrijfshulpverlener en heb je nog nooit eerder een cursus bedrijfshulpverlening gevolgd, dan is de basiscursus de beste keuze. Heb je al een diploma, maar wil je deze verlengen, dan kun je de herhalingscursus volgen. Afhankelijk van het soort bedrijf waarin je werkt, kunnen er speciale eisen zijn voor wat een BHV’er moet kunnen. In dat geval kunnen wij ook een maatwerk training aanbieden.

Moet er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in mijn bedrijf?

Ja, er moeten altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat je voldoende BHV’ers aanstelt, zodat er ook bij vakanties of ziekte voldoende mensen beschikbaar zijn.

Hoeveel bedrijfshulpverleners zijn er nodig?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Hoe lang is het BHV-certificaat geldig?

Het BHV diploma is steeds één jaar geldig en daarna te verlengen via de Herhalingscursus BHV. Wie bieden ook BHV Herhaling met e-learning aan. Met deze variant leer je de theorie thuis en sluit je daarna aan op 1 van onze praktijkdagen bij jou in de buurt.

Is BHV verplicht?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is dan ook een Bedrijfshulpverlener. Een medewerker die in geval van nood eerste hulp kan verlenen en weet wat te doen bij een beginnende brand of wanneer een ontruiming noodzakelijk is.

Is het mogelijk om twee cursussen tegelijk te volgen?

Ja, dat is geen probleem. Mits de mondelinge cursussen op verschillende data gepland zijn. Bij de schriftelijke cursussen is het geen probleem om tegelijkertijd meerdere cursussen te volgen.

Is het verplicht de cursus BHV Basis te herhalen?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Is het verplicht om de cursus Eerste Hulp bij werken met Kinderen te herhalen?

In de kinderopvang en in peuterspeelzalen moet er volgens de Nederlandse Wet Innovative en Qualitied Kinderopvang (IKK) per 1 januari 2018 altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen. Om je kennis en je vaardigheden als Eerste Hulpverlener up-to-date te houden, is deelname aan een herhalingscursus van groot belang.

Is het verplicht om de cursus EHBO Basis te herhalen?

Ja, om een geregistreerd EHBO’er te blijven, dien je jaarlijks de cursus EHBO Herhaling te volgen. Het is noodzakelijk om je kennis en je vaardigheden regelmatig op te frissen en in de praktijk te trainen.

Kan de Preventiemedewerker ook BHV’er zijn?

Ja, deze twee taken zijn goed te combineren.

Moet ik zelf het examen VOL-VCA aanvragen?

Wanneer u inschrijft voor de klassikale cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) zorgen wij er automatisch voor dat alle deelnemers worden aangemeld voor het schriftelijke NIBHV examen. Dit examen wordt aan het einde van de lesdag afgenomen.

Hoe kom ik heel snel aan het B-VCA of VOL-VCA diploma?

De snelste manier om een diploma te behalen, is om via SBN de schriftelijke thuiscursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) te bestellen. Zodra wij de betaling voor het lespakket ontvangen hebben, sturen wij u het lesmateriaal toe. Hierbij zit ook de informatie over uw examenaanvraag. Mits er plaats is, kunt u al na drie weken examen doen.

Is de inhoud van de schriftelijke cursus gelijk aan die van de mondelinge cursus?

Ja, inhoudelijk zijn de cursussen hetzelfde. Alleen de manier waarop u de lesstof tot u neemt is anders. De één vindt het prettig om klassikaal, onder begeleiding van een deskundige docent, de stof door te nemen. Een ander neemt de stof liever in eigen tijd en tempo door.

Is de cursus B-VCA hetzelfde als de cursus VOL-VCA?

Nee, de cursus B-VCA is bedoeld voor alle operationele medewerkers van een bedrijf, terwijl de cursus VOL-VCA bestemd is voor personen met een leidinggevende functie binnen een bedrijf of voor ZZP’ers die als onderaannemer bij een VCA gecertificeerd bedrijf werken.

Is het opstellen en (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht?

Ja, de Risico Inventarisatie en Evaluatie is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet.

Moet ik me voorbereiden op de cursus BBMI?

Het is belangrijk dat je voor aanvang van de cursus de lesstof uit het toegezonden cursusboek al goed doorneemt.

Wanneer ontvang ik mijn lesmateriaal?

U ontvangt het lesmateriaal twee weken voor aanvang van de cursus met de post.

Met wat voor brandmeldinstallatie wordt er tijdens de cursus geoefend?

Tijdens de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) leer je alles over het beheer, de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie. Er komen verschillende installaties aan bod.

Is het aanstellen van een Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) verplicht?

Wanneer je bedrijf een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie heeft, ben je verplicht om te zorgen dat er een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) is. Dit is door de overheid wettelijk vastgelegd in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2.

Moet ik op herhaling?

Het certificaat is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen, is het raadzaam de cursus jaarlijks te volgen. Tijdens deze lessen herhaalt u de onderwerpen en kunt u aantonen nog steeds een kundige Eerste Hulpverlener aan kinderen te zijn.

Vergoeden verzekeraars EHBO-cursussen?

Er zijn zorgverzekeraars die de cursus (deels) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij jouw verzekeraar.

Is herhalen van de cursus EHBO verplicht?

Ja, om een geregistreerd EHBO’er te blijven dient u de Herhalingscursus jaarlijks te volgen. Het is verstandig om uw kennis van tijd tot tijd te updaten en de puntjes weer op de i te zetten tijdens deze herhalingscursus.3

Ik heb de Basiscursus BHV gevolgd, is het verstandig om ook nog een EHBO cursus te volgen?

Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie die je als bedrijf of organisatie wettelijk verplicht moet (laten) uitvoeren, blijkt of de inzet van BHV’ers toereikend is of dat er ook nog EHBO’ers opgeleid moeten worden. Als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang is het vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) sowieso verplicht om een kinder-EHBO cursus te volgen. Ook bij de organisatie van een evenement zijn EHBO’ers verplicht.

Hoe vaak moet een EHBO’er op herhaling?

De geldigheidsduur van het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp kan alleen verlengd worden door jaarlijks nascholing te volgen. Alleen op die manier blijft de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd.

Wordt er tijdens de cursus Herhaling Hoofd BHV ook een examen afgenomen?

Tijdens de herhalingscursus Hoofd BHV wordt er geen theorie-examen afgenomen. De hoofdpunten van de theorie komen uiteraard wel aan bod om je kennis weer op te frissen. Gedurende de dag leer je hoe je de ontstane risico’s van veranderingen die binnen je bedrijf of organisatie (kunnen) plaatsvinden in kaart brengt en hoe je je BHV-plan en BHV-organisatie hierop aanpast.

Wanneer stel je een Hoofd BHV aan?

Als werkgever ben je verplicht volgens de Arbowet maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat BHV’ers hun taken deskundig uit kunnen voeren. Je kunt deze taak uit handen geven door een Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener aan te stellen die de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uitvoert en omzet in concrete maatregelen.

Wordt er tijdens de cursus Herhaling Ploegleider BHV ook een examen afgenomen?

Tijdens de herhalingscursus Ploegleider BHV wordt er geen theorie-examen afgenomen. De hoofdpunten van de theorie komen uiteraard wel aan bod om je kennis weer op te frissen. Gedurende de dag word je door de docent beoordeeld op je praktijkverrichtingen. Wanneer je alle praktijkverrichtingen goed uitvoert, wordt de geldigheid van je NIBHV Basisdiploma Ploegleider BHV weer met één jaar verlengd en wordt er een NIBHV Herhalingscertificaat Ploegleider BHV en een legitimatiepas verstrekt.

Is jaarlijks herhalen voor een Ploegleider BHV verplicht?

Het is belangrijk dat een Ploegleider BHV minimaal één keer per jaar zijn/haar kennis en vaardigheden traint en up-to-date houdt! Dit kan door deelname aan de ééndaagse Herhalingscursus Ploegleider BHV. Op deze manier wordt de geldigheid van het NIBHV Basisdiploma Ploegleider BHV met één jaar verlengd.

Ben ik verplicht om een AED-apparaat in mijn bezit te hebben?

Nee, dat bent u niet verplicht, maar het is zeker verstandig. Bij gebruik van de AED binnen drie minuten na een hartstilstand levert dit een overlevingskans van 70% op voor het slachtoffer. Elke minuut later neemt de overlevingskans met maar liefst 10% af! Dus hoe sneller er gereanimeerd kan worden met de AED hoe groter de kans van overleven is.

Ben ik verplicht om een Ploegleider BHV op te leiden?

Nee, maar het is wel sterk aan te raden om de veiligheid van je eigen medewerkers en van bezoekers te kunnen garanderen. Door de aanwezige risico’s of door de omvang van het bedrijf kunnen er meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn binnen één vestiging. Het is dan noodzakelijk om een goed opgeleide Ploegleider BHV te hebben die het team van BHV’ers aanstuurt bij calamiteiten.

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Hoe vaak moet een BHV’er op herhaling?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Waarom kiezen voor E-learning of juist niet?

Wanneer je het geen probleem vindt om de theorie zelfstandig door te nemen, is E-learning wellicht iets voor jou. Daardoor ben je minder tijd afwezig van jouw werk. Neem je de theorie liever klassikaal door onder begeleiding van een deskundige docent dan kun je beter voor de mondelinge cursus kiezen.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV Basis – Dag en de cursus BHV Basis – E-learning?

Inhoudelijk is er geen verschil. De manier waarop je de stof tot je neemt, verschilt. Bij de dagcursus behandelen onze professionele docenten alles klassikaal (zowel het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte). Bij de E-learning cursus neem je de theorie zelf door en train je alleen de praktijkoefeningen klassikaal. Bij de dagcursus ga je twee dagen naar de les en bij de E-learning cursus slechts één dag.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV en de cursus EHBO?

Als BHV’er leer je hoe je een beginnende brand moet bestrijden, hoe je de noodzakelijke Eerste Hulp moet bieden, hoe je een gebouw moet ontruimen en hoe je moet communiceren met de professionele hulpdiensten. Bij een EHBO cursus wordt het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming niet geoefend. Een EHBO training gaat veel dieper in op levensreddende eerste handelingen en het verzorgen van verwondingen.

Wat is het verschil tussen een Ploegleider BHV en een Hoofd BHV?

Een Ploegleider is de uitvoerende BHV-leidinggevende. Hij/zij controleert onder andere of alle benodigde middelen aanwezig en in orde zijn en houdt de kennis van de BHV-ploeg op peil. Een Ploegleider BHV maakt actief deel uit van de BHV-ploeg en heeft zelf ook een geldig BHV-diploma. Dat geldt niet altijd voor het Hoofd BHV. Een Hoofd BHV zet het veiligheidsbeleid om in concrete taken. Uitvoering kan gedelegeerd worden, maar het Hoofd BHV houdt wel het overzicht en controleert of taken goed zijn uitgevoerd.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Ik heb al een EHBO-diploma. Moet ik toch de hele Basis- of Herhalingscursus BHV volgen?

Ja, je moet in principe de gehele cursus volgen. Voordeel is dat je alvast een voorsprong heeft op de rest van de cursisten. Neem in dit geval even contact met ons op.

Is de cursus Omgaan met agressie verplicht?

Nee, deze cursus is niet verplicht. Wel is het vanuit de Arbowet verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de daarmee samenhangende Anti-agressiescan uit te (laten) voeren.

Wordt er bij de cursus Geweldloos Communiceren een examen afgenomen?

Nee, er wordt bij deze cursus geen officieel examen afgenomen. Het is een praktische cursus waarbij een ieder leert wat voor hem/haar persoonlijk belangrijk is en wat hij/zij anders wil (gaan) doen.

Vanaf hoeveel werknemers moet een werkgever een Preventiemedewerker aanstellen?

In kleine(re) organisaties kan een werkgever de rol van Preventiemedewerker zelf vervullen. Vanaf 15 werknemers moet de werkgever zich ten aanzien van zijn/haar verplichtingen laten bijstaan door deskundige medewerker(s) en één of meerdere werknemer(s) binnen het bedrijf aanstellen als Preventiemedewerker.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.