Wat is BHV?

BHV, oftewel Bedrijfshulpverlening, stelt bedrijven in staat om snel te reageren in noodsituaties. Bijvoorbeeld in het geval van brand, een ongeval of ongeluk. Het laatste wat je als werkgever immers wil, is de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen in gevaar brengen.

 

BHV Verplichting

Er zijn in Nederland verschillende verplichtingen rondom bedrijfshulpverlening. Zo stelt de Arbowet elke werkgever verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit geldt voor alle bedrijven met medewerkers op de werkvloer. Er moeten altijd voldoende opgeleide BHV’ers aanwezig zijn om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en collega’s te evacueren.

 

BHV op de werkvloer

Een opgeleid BHV team geeft vertrouwen en kan op de juiste manier handelen in iedere onveilige situatie. Of het nu gaat om een kleine calamiteit of een brand of werkongeval; BHV’ers kunnen snel en doeltreffend actie ondernemen. Bijvoorbeeld bij:

  • Een kantoorbrand: Een BHV’er weet hoe zij een beginnende brand kunnen bestrijden en zorgt voor een geordende evacuatie van personeel en bezoekers.
  • Medisch ongeval: In het geval van onwel worden of een hartaanval. Een BHV’er is getraind in EHBO en kan direct eerste hulp verlenen terwijl er op professionele medische hulp wordt gewacht.
  • Een chemisch lek: In een industriële omgeving heb je te maken met chemische stoffen die kunnen vrijkomen. Een BHV’er kan de omgeving evacueren en communiceren met hulpdiensten.
  • Een ongeval op de werkvloer: Een ongeluk kan altijd gebeuren. Of het gaat om een kleine wond, een val van een trap of een snijwond van een machine. De BHV’er verleent eerste hulp en kan de situatie beoordelen.

 

Belang van bedrijfshulpverleners

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Georganiseerde bedrijfshulpverlening draagt bij aan het adequaat handelen tijdens noodsituaties, waarbij het BHV team een cruciale rol speelt in het snel en juist handelen. De bedrijfshulpverlener kan in uiterste nood levens redden en schade beperken. Daarnaast kunnen BHV’ers helpen bij de inventarisatie van eventuele veiligheidsrisico’s en het opstellen van een noodplan.

Een effectief BHV team draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit, waardoor de impact en schade van incidenten worden geminimaliseerd.
 

Hoe organiseer je bedrijfshulpverlening?

Het organiseren van bedrijfshulpverlening begint met het herkennen van bedrijfsrisico’s en het bedrijf hierop in te richten. Onderdeel hiervan is:

  • Risico’s analyseren: Voer een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit om de specifieke uitdagingen in kaart te brengen. Dit kunnen risico’s zijn die te maken hebben met de fysieke omgeving, de werktaken, apparatuur, chemische stoffen, psychosociale factoren en andere bedrijfs- en omgevingsaspecten.
  • Een BHV team samenstellen: Kies medewerkers die de rol van BHV’er op zich willen nemen en zorg voor een goede training.
  • Regelmatig oefenen: Zorg ervoor dat BHV’ers regelmatig oefenen en hun opleiding herhalen, zodat ze altijd klaar zijn voor noodsituaties.
  • Stel een BHV team in staat om op regelmatige basis samen te komen, presentaties te geven, en bedrijfsbrede oefeningen uit te voeren, zoals een evacuatie. Zo zorg je ervoor dat iedereen op de werkvloer voorbereid is in het geval van nood, en niet alleen de BHV’er.
  • Communiceren over de bedrijfsveiligheid: Zorg ervoor dat alle medewerkers weten wie de BHV’ers zijn en wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie.

 

Waar volg je een BHV cursus?

Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN) biedt verschillende BHV cursussen aan, van Basis tot Herhaling. Met de BHV Basiscursus worden de cursisten klaargestoomd voor hun rol als toekomstige BHV’er. Cursisten leren acuut te handelen bij noodsituaties, met nadruk op eerste hulp, reanimatie, AED-gebruik, brandbestrijding en ontruiming. Met de focus op zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden in een gevarieerd programma, ontstaat de perfecte balans tussen theorie, demonstraties en praktijkoefeningen. Na het voltooien van de theorie examens en de praktijkverrichtingen ontvangen de cursisten twee officiële NIBHV certificaten en het BHV diploma.

Met dit diploma kan de BHV’er zijn of haar verplichte jaarlijkse Herhalingscursus bij SBN volgen. Deze brengt de kennis en vaardigheden uit de basiscursus weer op scherp.

Ga voor een klassikale training op één van onze tientallen locaties, of laat ons de cursus verzorgen op je eigen locatie met een Incompany maatwerktraining. Voor haar BHV cursussen biedt SBN verschillende lesmethoden aan.
 

Conclusie

BHV is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een essentieel onderdeel van een veilige werkomgeving. Door te investeren in goede bedrijfshulpverlening zorg je voor de veiligheid van jouw medewerkers en minimaliseer je risico’s.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een BHV cursus of wil je meer weten? Bezoek dan onze BHV cursuspagina voor meer informatie.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.