Verdiepend onderzoek

In een RI&E moeten alle mogelijke risico’s die samenhangen met het werk in kaart zijn gebracht.  Tijdens het uitvoeren van de RI&E kan blijken dat er een verdiepend onderzoek noodzakelijk is. Dit wordt een verdiepende RI&E genoemd. SBN kan je hiermee van dienst zijn. Voor verschillende onderwerpen zijn nadere inventarisatievoorschriften opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat onder andere om onderstaande onderwerpen:

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt bij de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen. Veilig werken is bij gebruik van gevaarlijke stoffen van essentieel belang. Er bestaan verschillende regels en systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden.

Geluid en lawaai
In veel bedrijfssituaties komen hoge geluidsniveaus voor. Denk hierbij aan industriële machines, handgereedschap, maar ook aan heftrucks, vrachtwagens of bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

Klimaat
Het binnenklimaat op kantoor of een industriële werkomgeving leidt regelmatig tot hinder bij medewerkers. Dit heeft directe invloed op het welbehagen en veelal het werkplezier en de productiviteit van medewerkers.

Trillingen
Veel medewerkers in diverse beroepen staan bloot aan lichaams- en/of hand/armtrillingen. Deze belasting kan klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat veroorzaken.

Lichamelijke belasting
Lichamelijke belasting of fysieke belasting komt in veel werksituaties voor. Naast tillen (dynamische fysieke belasting) kan beeldscherm/baliewerk (statische fysieke belasting) tot klachten leiden.

Biologische agentia
Met het begrip ‘biologische agentia’ worden kleine levende organismen bedoeld die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Het zijn voor het blote oog onzichtbare micro-organismen die zich onder bepaalde omstandigheden heel snel kunnen vermeerderen en van plantaardige of dierlijke herkomst zijn.

Werken op hoogte
Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen.

Besloten ruimten
Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een al dan niet vernauwde toegang. Niet ontworpen voor het verblijf van personen. Daarnaast bieden de ruimten vaak beperkte bewegingsruimte, beperkte toegankelijkheid en beperkte vluchtwegen. Werken in deze ruimten brengt een verhoogd risico met zich mee waarop beheersende maatregelen dienen te worden genomen.

Explosieveiligheid (ATEX)
Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is. Het explosiegevaar kan zich uiten in gasexplosiegevaar, nevelexplosiegevaar of stofexplosiegevaar.

Arbeidsmiddelen
Machines behoren tot de arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen zijn alle installaties, apparaten en transportmiddelen waarmee gewerkt wordt en die een risico voor de veiligheid of gezondheid met zich mee kunnen brengen. Machineveiligheid is een onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als onderdeel van de RI&E voert een veiligheidskundige van SBN een verdiepende RI&E-arbeidsmiddelen (machine-RI&E) uit.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.