Combicursus BHV Basis & Preventiemedewerker (E-learning en 2 praktijkdagen)

  • 2x 09:00 – 17:00u & E-learning
  • klassikaal & e-learning
  • 590,- excl. btw

Heb je personeel in dienst? Dan ben je volgens de Arbowet verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen jouw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Daarnaast heeft elke organisatie volgens de Arbowet de verplichting om minimaal één Preventiemedewerker aan te stellen. Een Preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en de werknemers en let erop dat er binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers. Een Preventiemedewerker zorgt ook voor het (mede) opstellen en het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daaruit blijkt onder andere hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn.

Wat leer je tijdens de combicursus Basis en Preventiemedewerker – E-learning en dag (2 dagen)?
Door middel van E-learning word je zo goed mogelijk voorbereid op je rol als aankomend BHV’er. Je leert alles over Eerste Hulp en over Brandbestrijding en Ontruiming. De praktische vaardigheden leer je tijdens een praktijkdag. Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen die worden behandeld. Eerste Hulp

  • Alarmeren en algemene hulpverleningsregels
  • Reanimatie en gebruik van een AED
  • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
Brandbestrijding en Ontruiming
  • Brand en de gevaren bij brand
  • Bestrijden van een beginnende brand
  • Begeleiden van een ontruiming
De tweede praktijkdag word je goed voorbereid op je rol als aankomend Preventiemedewerker. Je leert alles over de wetgeving en de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en over de taken van de Preventiemedewerker bij het uitvoeren van arbomaatregelen. Ook leer je hoe je een Risico Inventarisatie en Evaluatie en een Plan van Aanpak opstelt en uitvoert.

KlantenVertellen
USP's

Combicursus BHV Basis & Preventiemedewerker met E-learning bij SBN

Officieel erkende NIBHV examens
Algemene hulpverleningsregels
Arbowetgeving en Wet op de Ondernemingsraden
BHV-taken en BHV-inzet
Verlenen van Eerste Hulp
Preventietaken: veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Officeel erkend door:

Direct en gemakkelijk inschrijven

Combicursus BHV Basis & Preventiemedewerker (E-learning en 2 praktijkdagen)

Doelgroep

Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en die nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd tot BHV’er en daarnaast door zijn/haar werkgever wordt aangesteld als Preventiemedewerker en daardoor de taak heeft om de werkgever bij te staan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer

Toelatingseisen

Geen vooropleiding nodig

Examen

Examen
BHV Basis:
Theorie-examen Eerste Hulp
Theorie-examen Brandbestrijding & Ontruiming
Uitvoeren van praktijkverrichtingen

 

Preventiemedewerker:
Theorie-examen

Diploma/Certificering

NIBHV Basisdiploma BHV
NIBHV Certificaat Eerste Hulp
NIBHV Certificaat Brandbestrijding & Ontruiming
NIBHV Certificaat Preventiemedewerker

Cursusduur

Twee lesdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en één E-learning die je in je eigen tijd en in je eigen tempo volgt

Cursusgeld

€ 550,00 inclusief lesmateriaal, E-learning, examengeld, certificering en tweemaal dagarrangement, exclusief btw

Geldigheid

Het BHV diploma is steeds één jaar geldig en daarna te verlengen via de Herhalingscursus BHV. Voor het certificaat Preventiemedewerker geldt dat het wenselijk is om de cursus na een aantal jaar te herhalen

Extra

Er zijn verschillende varianten van deze combicursus beschikbaar. Wil je graag alles klassikaal doen? Dat kan.

Veelgestelde vragen

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV Basis – Dag en de cursus BHV Basis – E-learning?

Inhoudelijk is er geen verschil. De manier waarop je de stof tot je neemt, verschilt. Bij de dagcursus behandelen onze professionele docenten alles klassikaal (zowel het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte). Bij de E-learning cursus neem je de theorie zelf door en train je alleen de praktijkoefeningen klassikaal. Bij de dagcursus ga je twee dagen naar de les en bij de E-learning cursus slechts één dag.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV en de cursus EHBO?

Als BHV’er leer je hoe je een beginnende brand moet bestrijden, hoe je de noodzakelijke Eerste Hulp moet bieden, hoe je een gebouw moet ontruimen en hoe je moet communiceren met de professionele hulpdiensten. Bij een EHBO cursus wordt het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming niet geoefend. Een EHBO training gaat veel dieper in op levensreddende eerste handelingen en het verzorgen van verwondingen.

Ik heb al een EHBO-diploma. Moet ik toch de hele Basis- of Herhalingscursus BHV volgen?

Ja, je moet in principe de gehele cursus volgen. Voordeel is dat je alvast een voorsprong heeft op de rest van de cursisten. Neem in dit geval even contact met ons op.

Ik heb de Basiscursus BHV gevolgd, is het verstandig om ook nog een EHBO cursus te volgen?

Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie die je als bedrijf of organisatie wettelijk verplicht moet (laten) uitvoeren, blijkt of de inzet van BHV’ers toereikend is of dat er ook nog EHBO’ers opgeleid moeten worden. Als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang is het vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) sowieso verplicht om een kinder-EHBO cursus te volgen. Ook bij de organisatie van een evenement zijn EHBO’ers verplicht.

Is het verplicht de cursus BHV Basis te herhalen?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Waarom kiezen voor E-learning of juist niet?

Wanneer je het geen probleem vindt om de theorie zelfstandig door te nemen, is E-learning wellicht iets voor jou. Daardoor ben je minder tijd afwezig van jouw werk. Neem je de theorie liever klassikaal door onder begeleiding van een deskundige docent dan kun je beter voor de mondelinge cursus kiezen.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.