Combicursus BHV Basis & Preventiemedewerker

Officieel erkende NIBHV examens
Algemene hulpverleningsregels
Arbowetgeving en Wet op de Ondernemingsraden
BHV-taken en BHV-inzet
Verlenen van Eerste Hulp
Preventietaken: veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Heb je personeel in dienst? Dan ben je volgens de Arbowet verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen jouw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Daarnaast heeft elke organisatie volgens de Arbowet de verplichting om minimaal één Preventiemedewerker aan te stellen. Een Preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en de werknemers en let erop dat er binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers. Een Preventiemedewerker zorgt ook voor het (mede) opstellen en het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daaruit blijkt onder andere hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn.

Direct en gemakkelijk inschrijven

Doelgroep

Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en die nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd tot BHV’er en daarnaast door zijn/haar werkgever wordt aangesteld als Preventiemedewerker en daardoor de taak heeft om de werkgever bij te staan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer

Toelatingseisen

Geen vooropleiding nodig

Examen

  • BHV Basis:
    Theorie-examen Eerste Hulp
  • Theorie-examen Brandbestrijding & Ontruiming
  • Uitvoeren van praktijkverrichtingen

 

Preventiemedewerker:

  • Theorie-examen

Diploma/Certificering

  • NIBHV Basisdiploma BHV met legitimatiepas
  • NIBHV Certificaat Eerste Hulp
  • NIBHV Certificaat Brandbestrijding & Ontruiming
  • NIBHV Certificaat Preventiemedewerker

Geldigheid

Het BHV diploma is steeds één jaar geldig en daarna te verlengen via de Herhalingscursus BHV. Voor het certificaat Preventiemedewerker geldt dat het wenselijk is om de cursus na een aantal jaar te herhalen

Veelgestelde vragen

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Hoe vaak moet een BHV’er op herhaling?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.