Combicursus BHV Herhaling & Preventiemedewerker (2 dagen)

  • 2x 09:00 – 17:00u
  • klassikaal
  • 570,- excl. btw

Het is belangrijk dat jij als BHV’er regelmatig jouw kennis en jouw vaardigheden traint en goed op peil houdt! Dit kan door deelname aan de BHV Herhalingscursus. Je verlengt zo ook de geldigheid van jouw NIBHV Basisdiploma BHV met één jaar. De BHV Herhalingscursus heeft een jaarlijks wisselend thema en blijft daardoor steeds een boeiende training.

Naast de wettelijke verplichting van het hebben van BHV’ers heeft elke organisatie volgens de Arbowet ook de verplichting om minimaal één Preventiemedewerker aan te stellen. Een Preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en de werknemers en let erop dat er binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers. Een Preventiemedewerker zorgt ook voor het (mede) opstellen en het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daaruit blijkt onder andere hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn.

Wat leer je tijdens de combicursus BHV Herhaling en Preventiemedewerker – Dag (2 dagen)?
Tijdens de lesdag BHV Herhaling herhalen we de hoofdpunten van de Basiscursus BHV en worden de belangrijkste praktijkverrichtingen opnieuw uitgevoerd. Verder is er elk jaar een ander thema waar gedurende deze dag meer over verteld wordt.

De tweede lesdag bereid je goed voor op je rol als aankomend Preventiemedewerker. Je leert alles over de wetgeving en de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en over de taken van de Preventiemedewerker bij het uitvoeren van arbomaatregelen. Ook leer je hoe je een Risico Inventarisatie en Evaluatie en een Plan van Aanpak opstelt en uitvoert.

KlantenVertellen
USP's

Combicursus BHV Herhaling & Preventiemedewerker bij SBN

Herhaling hoofdpunten Basiscursus BHV
Uitvoeren van praktijkverrichtingen
Arbowetgeving en Wet op de Ondernemingsraden
Preventietaken: veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Officeel erkend door:

Direct en gemakkelijk inschrijven

Combicursus BHV Herhaling & Preventiemedewerker (2 dagen)

Doelgroep

BHV’ers die hun kennis en vaardigheden moeten blijven trainen en het NIBHV diploma met één jaar willen verlengen en daarnaast door zijn/haar werkgever wordt aangesteld als Preventiemedewerker en daardoor de taak heeft om de werkgever bij te staan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer

Toelatingseisen

Een basisdiploma BHV

Examen

BHV Herhaling:
Uitvoeren van praktijkverrichtingen

Preventiemedewerker:
Theorie-examen

Diploma/Certificering

NIBHV Herhalingscertificaat BHV
NIBHV Certificaat Preventiemedewerker

Cursusduur

Twee lesdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur

Cursusgeld

€ 520,00 inclusief lesmateriaal, examengeld, certificering en tweemaal dagarrangement, exclusief btw

Geldigheid

De verlenging van het BHV diploma is steeds één jaar geldig en daarna wederom te verlengen via de Herhalingscursus BHV. Voor het certificaat Preventiemedewerker geldt dat het wenselijk is om de cursus na een aantal jaar te herhalen

Veelgestelde vragen

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV Basis – Dag en de cursus BHV Basis – E-learning?

Inhoudelijk is er geen verschil. De manier waarop je de stof tot je neemt, verschilt. Bij de dagcursus behandelen onze professionele docenten alles klassikaal (zowel het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte). Bij de E-learning cursus neem je de theorie zelf door en train je alleen de praktijkoefeningen klassikaal. Bij de dagcursus ga je twee dagen naar de les en bij de E-learning cursus slechts één dag.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV en de cursus EHBO?

Als BHV’er leer je hoe je een beginnende brand moet bestrijden, hoe je de noodzakelijke Eerste Hulp moet bieden, hoe je een gebouw moet ontruimen en hoe je moet communiceren met de professionele hulpdiensten. Bij een EHBO cursus wordt het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming niet geoefend. Een EHBO training gaat veel dieper in op levensreddende eerste handelingen en het verzorgen van verwondingen.

Ik heb al een EHBO-diploma. Moet ik toch de hele Basis- of Herhalingscursus BHV volgen?

Ja, je moet in principe de gehele cursus volgen. Voordeel is dat je alvast een voorsprong heeft op de rest van de cursisten. Neem in dit geval even contact met ons op.

Ik heb de Basiscursus BHV gevolgd, is het verstandig om ook nog een EHBO cursus te volgen?

Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie die je als bedrijf of organisatie wettelijk verplicht moet (laten) uitvoeren, blijkt of de inzet van BHV’ers toereikend is of dat er ook nog EHBO’ers opgeleid moeten worden. Als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang is het vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) sowieso verplicht om een kinder-EHBO cursus te volgen. Ook bij de organisatie van een evenement zijn EHBO’ers verplicht.

Is het verplicht de cursus BHV Basis te herhalen?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Waarom kiezen voor E-learning of juist niet?

Wanneer je het geen probleem vindt om de theorie zelfstandig door te nemen, is E-learning wellicht iets voor jou. Daardoor ben je minder tijd afwezig van jouw werk. Neem je de theorie liever klassikaal door onder begeleiding van een deskundige docent dan kun je beter voor de mondelinge cursus kiezen.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.